Referencias
Geolan - Ingurumen Zerbitzuakwww.geolan.es

Erreferentziak

Enpresari urteko zerbitzua eskaintzen dio GEOLANek. Zerbitzu honek ingurumen tramitazio eta baimen guztiak biltzen ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Emisio Atmosferikoen Fokuen Legeztatzea ,ADR segurtasun kontseilaria, formakuntza etab. Era berean ISO 14001 Kudeaketa Sistemaren ezarpenean eta barne ikuskapenetan parte hartu du GEOLANek. Adierazpen legalen identifikazio eta ebaluaketa ere egiten diogu.
Urteroko zerbitzua eskaintzen diogu enpresari, arlo desberdinetako zerbitzuak biltzen dituelarik: Ingurumen Baimen Bateratua, Atmosfera Kutsa dezaketen Jardueraren legeztatzea, ADR Segurtasun Kontseilari zerbitzua,IKS-eeM Sistemaren kedeaketa EGIA bezela,Ingurumen prestakuntza, etc. Enpresaren ISO 14001 Ingurumen Kudeaketa Sistemaren inplantaketan lan egin dugu eta urtero barne ikuskaritzak egiten ditugu. Adierazpen legalen identifikazio eta ebaluaketa egiten dugu urtero.
ORKLI enpresari urteko zerbitzua eskaintzen dio GEOLANek. Zerbitzu honek ADR segurtasun kontseilaria, EGIA moduan IKS-eeM Sistemaren kudeaketa, Emisio Fokuen Legeztatzea, APQ biltegien legeztatzea, hondakin-uren aldizkako karakterizazioa eta ingurumen formakuntza eta sentsibilizazioa biltzen ditu besteak beste.
GEOLAN ingurumen zerbitzu eta IKS-eeM Sisteman aditu denez, Eusko Jaurlaritzako Enpresa Garapenerako Agentziarekin aritzen da elkarlanean IKS-eeM erramintaren erabilpenaren inguruan.
Lurzoruaren Kalitateari Buruzko Miatze Ikerketan eta UNE EN ISO 14001 Kudeaketa Sistemaren ezarpenean parte hartu du GEOLANek.
La Naval ontziolak GEOLANen laguntzarekin legeztatu zituen emisio atmosferikoak: Emisio atmosferiko fokuen Legeztatze Proiektuaren eta Disolbatzaileen Kudeaketa Planaren idazketa eta aholkularitza.
Lur Kalitatearen Ikerketa egin da udalerriaren lursail batzuetan.
Urteroko zerbitzua eskaintzen diogu enpresari, arlo desberdinetako zerbitzuak biltzen dituelarik: Iharduera Lizentzia, Atmosfera Kutsa dezaketen Jardueraren legeztatzea, ADR Segurtasun Kontseilari zerbitzua,IKS-eeM Sistemaren kedeaketa EGIA bezela, Ingurumen prestakuntza, etc. Enpresaren ISO 14001 Ingurumen Kudeaketa Sistemaren hobekuntzan lan egin dugu eta urtero barne ikuskaritzak egiten ditugu. Adierazpen legalen identifikazio eta ebaluaketa egiten dugu urtero.
Enpresaren Ingurumen Kudeaketa Sistemaren ISO 14001 inplantaketan lan egin dugu eta arlo desberdinetako zerbitzuak eskaini dizkiogu: Atmosfera Kutsa dezaketen Jardueraren legeztatzea, ADR Segurtasun Kontseilari zerbitzua,Errekara Isuritze Baimena, Produktu Kimikoen Biltegiratze legeztapenak, besteak beste.
Zeraingo Udalherriko hainbat eremutan Lurzoruaren Kalitateari buruzko Miatze Ikerketak egin ditu GEOLANek
Hondakinen kudeaketan jarduten den enpresa honi eragiten dien ingurumen arloko lege ezberdinak betetzeko, GEOLANek ingurumen baimen eta tramitazio ezberdinak idatzi ditu.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Ingurumen gaietan aholku eman zaize, baita ere ingurumen tramitazioeta lagundu, adibidez, Errekara Isurtze Baimena.
GEOLANek Lazkauko Udalarentzako Ingurugiroaren gaineko Eraginaren banakako Ebaluazio eta Ingurumen-Zaintza Planaren idazketan eta Obren Ingurumen-Zaintzan parte hartu du.
ISO 14001 araudian oinarritutako Ingurumen Kudeaketa Sistema ezartzeko eta salgai arriskutsuen garraiorako (ADR) Segurtasun Aholkulari zerbitzua garatzeko, CENIA GEOLANengan sostengatu zen.
GEOLAN COPRISArekin elkarlanean aritu da ingurumenarekin erlazionaturik dauden tramitazio eta lan ezberdinak egiten, adibidez, atmosferara emititzen duten fokuen legeztapenetan eta prestakuntza jardunaldiak ematen besteak beste.
GUREAK taldeko hainbat zentrutan Lurzoruaren Kalitatearen inguruko Miatze Ikerketak egin ditu GEOLANek.
GH enpresan adierazpen legalen ebaluaketa egin eta hau nola bete aholkatzeko zerbitzua eskaini da.
GEOLANek gipuzkoako enpresa honekin lana egin du, Lurzoruaren Egoeraren Aurretiazko Txostenaren idazte eta tramitazioan.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen AMPSA enpresari GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio, hala nola, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez. Era berean hainbat ingurumen tramitazio eta baimenak eskuratu dizkio, besteak-beste Hondakinen Sortzailearena.
Sukaldeko hornidura-elementuak egiten dituen ALZA enpresari urteko zerbitzua eskaintzen dio GEOLANek. Zerbitzu honek ingurumen tramitazio eta baimen guztiak biltzen ditu: ECOEMBES aitorpena, Hondakin Sortzaile tramitazioa eta urteko eDMA aitorpena, isurien aitorpena, ADR segurtasun kontseilaria, etab. Era berean IKS-eeM Sisteman EGIA moduan hondakinen kudeaketan parte hartzen dugu.
GEOLANek laguntza teknikoa eskaini du Adunako Udalean Udaletxeko teknikari gisa. Besteak beste, R.A.M.I.N.P. espedienteekin, kutsaturiko lurzoruen inguruko arazoekin eta Agenda 21ekin parte hartu du.
Urteroko zerbitzua eskaintzen diogu enpresari, arlo desberdinetako zerbitzuak biltzen dituelarik: Ingurumen Baimen Bateratua, Atmosfera Kutsa dezaketen Jardueraren legeztatzea, ADR Segurtasun Kontseilari zerbitzua,IKS-eeM Sistemaren kedeaketa EGIA bezela,Ingurumen prestakuntza, etc. Enpresaren ISO 14001 Ingurumen Kudeaketa Sistemaren inplantaketan lan egin dugu eta urtero barne ikuskaritzak egiten ditugu. Adierazpen legalen identifikazio eta ebaluaketa egiten dugu urtero.
Produktu kimikoen biltegiratze proiektua egin da CERAMAT enpresan, eta ingurumen tramitazioak ere, besteak beste: atmosfera kutsa dezeketen jardueraren legeztatzea, Iharduera Lizentzia, Hondakinen Arriskutsuen Sortzaile baimena, IKS-eeM Sisteman prestakuntza, etc. CERAMATen Segurtasun Kontseilari zerbitzua eskaintzen dugu ere.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, prestakuntza, etab.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, prestakuntza, etab.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta e-DMA eginez.
Bezeroaren instalazioetan IKS-eeM Sistema abian jarri zen, Sistema modu egokian erabili ahal izateko bete behar diren datu guztiak osatuz eta FERALCOren beharren araberako IKS-eeM Sistemaren erabilerari buruzko prestakuntza jardunaldi bat ere eman zen.
IPPC zuzentarauaren eraginpean dagoen enpresa honek, GEOLAN aukeratu du ingurumen tramitazioak egiteko: Ingurumen Baimen Bateratua - IBB, Produktu Kimikoen Bitegiratze legeztapena, urteko Ingurumen Zaintza Plana eta eDMA-ePRTR ingurumen aitorpenak, besteak beste.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta e-DMA eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta e-DMA eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Sukaldeko hornidura-elementuak egiten dituen LACOR enpresari urteko zerbitzua eskaintzen dio GEOLANek. Zerbitzu honek ingurumen tramitazio eta baimen guztiak biltzen ditu: ECOEMBES aitorpena, Hondakin Sortzaile tramitazioa,isurien aitorpena,ADR segurtasun kontseilaria etab. Era berean IKS-eeM Sisteman EGIA moduan hondakinen kudeaketan parte hartzen dugu.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Ingurumen tramitazio eta baieztapenak: Atmosfera Kutsa Dezaketen Jardueren legeztatze lanak
Ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu eta IKS-eeM Sistemaren kudeaketa egiten zaio EGIA bezala,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta e-DMA eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, IKS-eeM Sistemari buruzko formakuntza etab.
Lurzoruaren kalitateari buruzko esplorazio ikerketa egin da
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta e-DMA eginez.
Hondakinen kudeaketan jarduten duen enpresa honi GEOLANek jardueraren ingurumen legeztatze tramitazioak egin ditu: Jarduera eta Irekiera Lizentzia, Hondakinen Kudeatzaile Baimena, Hondakinen Sortzaile gisako tramitazioa, Isurketa Baimena, etab. Gaur egun GEOLANek IKS-eeM Sistema kudeatzen dio,besteak beste, sistemaren inguruko dokumentazio guztia, hondakinen poltsak eta hiruhileko aitorpenak eginez.
Balenciaga ontziolak GEOLANen laguntzarekin legeztatu zituen emisio atmosferikoak: Emisio atmosferiko fokuen Legeztatze Proiektuaren tramitazioan eta aholkularitza teknikoan.
Ingurumen arloan prestakuntza saioak eman dira.
e-DMA Notifikazioaren tramitazioa zerbitzua eskaini zaio.

Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios, se utilizan para prestar o habilitar servicios o finalidades solicitados por los usuarios.
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies.

© Geolan. Eskubide guztiak babestuak.
DMacroWeb-ek eraikitako web orria DM Corporative erabiliz